Our service area

Odoo image and text block

บริการขนส่งสินค้าทั่วภูมิภาค

          เป็นหนึ่งเรื่องการขนส่งสินค้าสู่พื้นที่ครอบครุมทั่วภูมิภาค ให้บริการรับส่งสินค้าทั่วไป เหมาคัน และบริการรับส่งสินค้าด่วนไปยังจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่บริการของเราด้วยระบบการจัดการและพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ระบบงานขนส่งเป็นไปด้วยความราบรื่น และจะดูแลสินค้าที่ส่งไปยังปลายทางให้ดีที่สุด มีพื้นที่ให้บริการรับส่งสินค้าทั้งหมดดังนี้

ภาคเหนือ

☻สาขาเชียงใหม่ 

Odoo text and image block
Odoo text and image block

ภาคอีสาน

☻สาขานครราชสีมา      ☻สาขาขอนแก่น

.

ภาคใต้

☻สาขาชุมพร            ☻สาขาสุราษฎร์

☻สาขานครศรีธรรมราช    ☻สาขาทุ่งสง

☻สาขาพัทลุง                   ☻สาขากระบี่

☻สาขาตรัง              ☻สาขาพังงา

☻ศูนย์หาดใหญ่ (สงขลา/สตูล/ปัตตานี/นราธิวาส)

☻ศูนย์ยะลา

Odoo text and image block